^O^ = Studioaoa logo

Tot #178
#178.

Först vil jag förstå jordens blommor. Min utgångspunkt ska vara världens blommor. Sedan ska jag med samma omsorg studera det som ryms i all världens vatten. Därefter kommer turen till den blåa etern med dess många djurarter. Slutligen ska jag tränga in i skogen, studera de fuktiga mossorna och alla de enskilda träd och djur som lever bland de svalkande, mörka trädmassorna.

X