^O^ = Studioaoa logo

Tot #183
#183.

Alla oavslutede världar frammanade av mitt livs val och tilfälligheter är var för sig lika konkreta och sanna. Mina miljarder bröder, som jag samtaler med på slutet, i den hypersfär av min balett i tiden, är rika och fattiga, döda i förtid och döda på ålderns höst, genier och oduglingar, clowner och begravningsentreprenörer.

X