^O^ = Studioaoa logo

Tot #67
#67.

Tala ikkje for sterkt um at kjensla ikkje skal vera noko teikn på liv. Det normale er dette: den som ikkje har åndeleg kjensla, er åndeleg død.

X